undefined


Velkommen til oss!

Advokatfellesskapet Tetzschner & Co er et mellomstort advokatkontor, bestående av 10 advokater.

Fagområder
Vi arbeider hovedsakelig med spørsmål knyttet til fast eiendoms rettsforhold,  familie/arv/skifte, erstatningsrett, arbeidsrett, eiendomsmeglerjus, husleierett og asyl/utlendingsrett.

Vår målsetning
Vår målsetting er både å kunne gi god  juridisk bistand innen våre fagområder og være blant de beste innenfor de felt hvor vi har spesielt høy kompetanse.


Forretningsidé
Vår forretningsidé er at tilgjengelighet, erfaring og arbeidsform skal gi våre klienter gode råd til konkurransedyktige priser.

 • Vi legger betydelig vekt på at våre klienter skal få oppdatert og relevant rådgivning. 

 • Vi arbeider også med saker der vårt honorar hovedsaklig dekkes gjennom hjemforsikringen, samt med saker der det ytes fri rettshjelp.

 • Vi tilstreber å holde et lavt kostnadsnivå, og kan derfor tilby svært konkurransedyktige priser.

 • Vi er alle medlemmer av Den Norske Advokatforening


 •   
   Kontor- og postadresse:  Nedre Slottsgate 4, 0157 OSLO.
  Telefax: 22 20 92 35

  Personvern og sikkerhet